Επισκευή ασθενοφόρου τομέα Τρικάλων ΚΗΟ 3232 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθενοφόρου τομέα Τρικάλων ΚΗΟ 3232

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΚΟΛΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 148,80 €
2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 124,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 272,80 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6028/2017
ΑΔΑ 69ΔΚΟΡ1Π-ΞΥ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear