Επισκευή Ασθενοφόρου τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή Ασθενοφόρου τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή SERVICE 286.681 χλμ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑ
Πιθανής Δαπάνης 161,20 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3720/2017
ΑΔΑ 6Ω5ΞΟΡ1Π-Ι3Ρ
ΑΔΑΜ 17PROC006249880
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear