ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 9998 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 9998

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 9998 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 29/08-03-2017
ΑΔΑ ΨΗΧΙΟΡ1Π-Ο8Β
ΑΔΑΜ 17PROC005903991
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear