Επισκευή ασθενοφόρου ΚΗΙ 6340 τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθενοφόρου ΚΗΙ 6340 τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Ανταλλακτικών Τεμάχια
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ CITROEN JUMPER VALEO 120A

Εργασίες
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 408,02 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 61/27-05-2020
ΑΔΑ ΨΙΧ9ΟΡ1Π-Π1Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear