Επισκευή Ασθενοφόρου ΚΗΙ 6284 ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή Ασθενοφόρου ΚΗΙ 6284 ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Ανταλλακτικών Τεμάχια
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ABS 1


Εργασίες

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 82,90 € +ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 70/05-06-2020
ΑΔΑ ΩΖ7ΟΟΡ1Π-ΚΡΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear