Επισκευή Ασθενοφόρου ΚΗΗ 3142 ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή Ασθενοφόρου ΚΗΗ 3142 ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Ανταλλακτικών Τεμάχια
ΕΛΑΤΗΡΙΑ 2

Εργασίες
Αντικατάσταση πίσω ελατηρίων

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 636,20 € +ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 72/05-06-2020
ΑΔΑ 6ΑΛΥΟΡ1Π-571
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear