Επισκευή ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6187 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6187

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΩΝΑ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ - 150,00 €
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ - 115,00 €
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΙΣΩ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - 205,00 €
4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ - 95,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 565,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7937/2017
ΑΔΑ ΨΚΩΦΟΡ1Π-ΤΚ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear