Επισκευή ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6186 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6186

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΑΛΛΑΓΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ - 124,00 €
2 ΕΞΑΓΩΓΗ – ΕΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - 124,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 248,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7795/2017
ΑΔΑ ΩΩΙ0ΟΡ1Π-Ρ3Ν
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear