Επισκευή ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΥ 8411 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΥ 8411

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ΣΑΣΜΑΝ) - 190,00 €
2 ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΧΕΛΩΝΑΣ - 145,00 €
3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - 185,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 520,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-12-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7936/2016
ΑΔΑ ΨΕΗΡΟΡ1Π-Η3Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear