Επισκευή Ασθενοφόρου Citroen Jumper – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή Ασθενοφόρου Citroen Jumper

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επισκευή Ασθενοφόρου Citroen Jumper, πιθανή δαπάνη 550,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3323/2017
ΑΔΑ ΨΚ4ΞΟΡ1Π-2Δ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear