Επισκευή ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6967 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 6967

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΕΞΑΓΩΓΗ / ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΙΣΗ ΒΑΣΗΣ - 494,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 494,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6165/2017
ΑΔΑ ΩΛ07ΟΡ1Π-Ω09
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear