Επισκευή ασθεφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας KHH 1534 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή ασθεφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας KHH 1534

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ - 90,00 €
2 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ - 45,00 €
3 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ - 45,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 180,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6179/2017
ΑΔΑ 6Ξ6ΒΟΡ1Π-ΠΒΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear