ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8591 (MERCEDES 314) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α27-Α28/20-7-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8591 (MERCEDES 314) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Α27-Α28/20-7-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΟΥ MERCEDES 314 (KHY 8591) EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Α27 κ΄ Α28/20-07-2018
ΑΔΑ 6ΩΞΖΟΡ1Π-ΦΥΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear