ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΤ/ΚΑ + ΕΡΓΑΣΙΑ) ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ KENWOOD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ15/21-8-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΤ/ΚΑ + ΕΡΓΑΣΙΑ) ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ KENWOOD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ15/21-8-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΤ/ΚΑ + ΕΡΓΑΣΙΑ) ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ TKR-750E (s.n. 50500048) KENWOOD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ15/21-08-2019
ΑΔΑ ΩΔ7ΝΟΡ1Π-ΓΝ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear