ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ – ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ – ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ – ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ,
ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ):

ΑΛΛΑΓΗ 6 ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ
ΑΛΛΑΓΗ 8 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
ΑΛΛΑΓΗ 6 ΨΑΛΙΔΙΑ (ΚΟΥΜΠΑΣΙΑ)
Αριθμός Εντολής 25/22-02-2017
ΑΔΑ ΩΘ7ΒΟΡ1Π-ΗΥΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear