Επισκευή αλουμινένιων κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Κ.Υ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευή αλουμινένιων κουφωμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Κ.Υ.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ 5 ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ
ΑΛΛΑΓΗ 2 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ
ΑΛΛΑΓΗ 2 ΨΑΛΙΔΙΑ
Αριθμός Εντολής 279/01-12-2016
ΑΔΑ 603ΗΟΡ1Π-5ΛΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear