Επισκευές Σωληνώσεων Ύδρευσης και Πιεστικού Μηχανήματος Ψυκτικής Μονάδας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευές Σωληνώσεων Ύδρευσης και Πιεστικού Μηχανήματος Ψυκτικής Μονάδας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 6) ΛΟΓΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 282,26€ +ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 171/31-10-2019
ΑΔΑ 7Μ3ΞΟΡ1Π-ΗΚΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear