Επισκευές και Ειδικές Συγκολλήσεις ασθενοφόρων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευές και Ειδικές Συγκολλήσεις ασθενοφόρων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Επισκευές και Ειδικές Συγκολλήσεις ασθενοφόρων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέα Τρικάλων
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 403,23€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 134/09-10-2020
ΑΔΑ 6ΖΙΝΟΡ1Π-8ΡΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear