Επισκευές ελαστικών με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επισκευές ελαστικών με ΧΕΠ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΕ 637:
1)ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
2) ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
3) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟ
4) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
Αριθμός Εντολής 637/21-11-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2016
Bear