Επιλογή Αναδόχου Εξωτερικού Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επιλογή Αναδόχου Εξωτερικού Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επιλογή Αναδόχου Εξωτερικού Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Βόλου
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5/2017
ΑΔΑ 6ΚΓ7ΟΡ1Π-3ΑΝ
ΑΔΑΜ 17PROC001635715
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear