Επιλογή Αναδόχου Εξωτερικού Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ τομέας Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επιλογή Αναδόχου Εξωτερικού Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ τομέας Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Επιλογή Αναδόχου Εξωτερικού Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ τομέας Τρικάλων
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6/2017
ΑΔΑ Ψ46ΛΟΡ1Π-3ΝΘ
ΑΔΑΜ 17PROC001635785
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear