ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ
Αριθμός Εντολής 82/11-07-2022
ΑΔΑ 6ΩΡ0ΟΡ1Π-ΨΟ4
ΑΔΑΜ 22PROC011110575
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear