ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ΄ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8562-MERCEDES SPRINTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ΄ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8562-MERCEDES SPRINTER

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α365 και Α366/12-10-17 (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ΄ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΥ 8562-MERCEDES SPRINTER)
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α365-Α366/12-10-17/2017
ΑΔΑ Ω155ΟΡ1Π-5ΑΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear