ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΦΕΚ 157/A΄/10-08-2020) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΦΕΚ 157/A΄/10-08-2020) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΦΕΚ 157/A΄/10-08-2020) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
1)ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2XL  
ΤΕΜ.:  200
2)ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3XL    
ΤΕΜ.:200
Αριθμός Εντολής 18947/03-12-2020
ΑΔΑ ΨΕΤΔΟΡ1Π-8Λ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear