ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΦΕΚ 157/A΄/10-08-2020) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN 2. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ BOSCAROL TYPE:OB2012 / OB1000 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η.Κ.Γ PHILIPS – τύπου HeartStart XL+, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΚΑΛΛΩΔΙΑ ΗΚΓ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΦΕΚ 157/A΄/10-08-2020) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN 2. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ BOSCAROL TYPE:OB2012 / OB1000 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η.Κ.Γ PHILIPS – τύπου HeartStart XL+, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΚΑΛΛΩΔΙΑ ΗΚΓ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (ΦΕΚ 157/A΄/10-08-2020)
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN
2. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ BOSCAROL TYPE:OB2012 / OB1000
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η.Κ.Γ PHILIPS - τύπου HeartStart XL+, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΚΑΛΛΩΔΙΑ ΗΚΓ
Αριθμός Εντολής 17327/03-11-2020
ΑΔΑ 63ΥΩΟΡ1Π-ΩΥΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear