ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6314 CITROREN JAMBER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6314 CITROREN JAMBER

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6314 CITROREN JAMBER
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 6385/2020
ΑΔΑ 6ΠΓ6ΟΡ1Π-ΓΓΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2020 - Ωρα 12ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear