ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ –ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΓΝΗΣΙΑ
OES-EMS
ΕΦΑΜΙΛΛΑ
( ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ)

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
(ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ )

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης 6740/2020
ΑΔΑ ΨΙΡΨΟΡ1Π-8ΤΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2020 - Ωρα 12 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear