ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW ΕΤΗΣΙΟΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΟΙ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW ΕΤΗΣΙΟΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΟΙ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW ΕΤΗΣΙΟΣ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΟΙ
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ
Αριθμός Εντολής 5428/09-04-2020
ΑΔΑ Ω1ΨΝΟΡ1Π-Γ1Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear