ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) 1. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ AΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Α/C ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΦΡΕΟΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020 ) 1. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ AΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Α/C ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΦΡΕΟΝ)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ AΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
2. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Α/C ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΦΡΕΟΝ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 6069/2020
ΑΔΑ ΩΕΔ4ΟΡ1Π-ΔΣΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2020 - Ωρα 12 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear