ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 157/Α/10-08-2020 ) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ , ΙΜΑΝΤΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ & ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ( ΠΝΠ ΦΕΚ 157/Α/10-08-2020 ) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ , ΙΜΑΝΤΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ & ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.: 40
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
ΤΕΜ.:10
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ Α΄ΒΟΗΘΕΙΩΝ 15 ΕΩΣ 19 cm
ΤΕΜ.: 40
Αριθμός Εντολής 19327/09-12-2020
ΑΔΑ 612ΕΟΡ1Π-8Β6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear