ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α 256/ 23-12-2020 Ν. 4764/2020) 1)ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΚΝΕΦΩΤΗΣ/ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ – ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α 256/ 23-12-2020 Ν. 4764/2020) 1)ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΚΝΕΦΩΤΗΣ/ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ – ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ WEINMANN

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)Φορ. Ηλεκτρικός εκνεφωτήρας (220V) ψυχρής εκνέφωσης, για επαγγελματική χρήση, με δοχείο 5 λίτρων. Δοχείο πολυαιθυλενίου ανθεκτικό στη διάβρωση.Κατασκευή με διπλή μόνωση για προστασία από βραχυκύκλωμα
ΤΕΜ.: 2

2)ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) MEDUMAT STANDAR ΓΙΑ WEINMANN
ΤΕΜ.: 10
Αριθμός Εντολής 14Α/30-03-2021
ΑΔΑ ΨΜ37ΟΡ1Π-2ΨΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear