ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΣΠΕ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 02/2018/2018
ΑΔΑ ΩΨΖ0ΟΡ1Π-ΠΜ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear