ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 15 ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΦΡΕΟΝ 134Α – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 15 ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΦΡΕΟΝ 134Α

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 15 ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΦΡΕΟΝ 134Α ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Αριθμός Εντολής 44/10-03-2017
ΑΔΑ 71ΜΨΟΡ1Π-ΧΤ2
ΑΔΑΜ 17REQ005902811
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear