ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ CITROEN
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8577/2016
ΑΔΑ 73ΞΓΟΡ1Π-2Α7
ΑΔΑΜ 18PROC003373575
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2018 - Ωρα 10
Αρχείο PDF pdf
Bear