ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAWASAKI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAWASAKI

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAWASAKI ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-11-2020
Αριθμός Διακήρυξης 102/20ΕΠ2/2020
ΑΔΑ ΩΖΟ6ΟΡ1Π-1ΙΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear