Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για ένα έτος – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για ένα έτος

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
Δ. ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ με τοποθέτηση ( απλά και ειδικά κλείστρα )
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-11-2016
Αριθμός Διακήρυξης 10965/2016
ΑΔΑ 6ΕΠΖΟΡ1Π-507
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2016 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear