ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 23/17ΕΠ/2017
ΑΔΑ ΨΠΧΤΟΡ1Π-ΩΜΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear