ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΩΝ - Από τη διεύθυνση του ΕΚΑΒ ανακοινώνεται ότι η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια Σακχαρομέτρων μετατίθεται για υπηρεσιακούς λόγους από τις 09-06-2017 στις 14-06-2017.
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8/17ΕΠ/2017
ΑΔΑ 69ΝΓΟΡ1Π-3ΧΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear