ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ)ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-01-2020
Αριθμός Διακήρυξης 69/19ΕΠ/2020
ΑΔΑ ΩΘ3ΠΟΡ1Π-1Ε5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-02-2020 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear