ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΑΜΑΗΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΑΜΑΗΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΑΜΑΗΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 24/18ΕΠ/2018
ΑΔΑ Ω5Β2ΟΡ1Π-Β4Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear