ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ MERCEDES
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2163/2017
ΑΔΑ 7ΜΖΩΟΡ1Π-Β9Ω
ΑΔΑΜ 17PROC005860392
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear