ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39Β ΜΕΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΣΗΜΑΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39Β ΜΕΤ. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΣΗΜΑΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39Β
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
3)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ -ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ -ΑΣΘΕΝΟΘΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 39Β/24-11-2022
ΑΔΑ ΨΘΗΙΟΡ1Π-ΛΙΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear