ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ,ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΦΡΕΟΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ,ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΦΡΕΟΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ,ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΦΡΕΟΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5657/2018
ΑΔΑ ΩΒ57ΟΡ1Π-8ΥΣ
ΑΔΑΜ 18PROC003141090
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear