ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ VW
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7925/2017
ΑΔΑ ΩΣΓ7ΟΡ1Π-ΟΑ9
ΑΔΑΜ 17PROC001777959
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-08-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear