ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS)ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS)ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS)ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2020
Αριθμός Διακήρυξης 20/20ΕΠ/2020
ΑΔΑ ΨΩΗΤΟΡ1Π-830
ΑΔΑΜ 20PROC006847294
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2020 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear