ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚ ΤΗΣ ΚΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚ ΤΗΣ ΚΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚ ΤΗΣ ΚΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5/18/2018
ΑΔΑ 7ΥΝΟΟΡ1Π-Α9Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-03-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear