ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 45/19ΕΠ/2019
ΑΔΑ Ω72ΒΟΡ1Π-ΚΨΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear