ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 49/17/2017
ΑΔΑ ΩΚ2ΛΟΡ1Π-865
ΑΔΑΜ 17PROC001833863
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2017 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear