ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΕΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΕΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΕΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 44/19ΕΠ/2019
ΑΔΑ 6ΖΥΧΟΡ1Π-ΣΧΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear