ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Νο 1,5,6,7,8, και 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 112/01-11-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Νο 1,5,6,7,8, και 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 112/01-11-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Νο 1,5,6,7,8, και 9
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 112/01-11-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 112/01-11-2022
ΑΔΑ 6ΑΔΚΟΡ1Π-ΨΑΧ
ΑΔΑΜ 22REQ011485318
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear